สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 195
เข้าชมเดือนนี้ : 34150 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 423965 ท่าน
 
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน 608,000.- บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการขนส่งทางบก คือ 597,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มกราคม ถึง 19 มกราคม 2560 กำหนดจำหน่ายค่าเอกสารชุดละ 500.- บาท และกำหนดยื่นข้อเสนอแนะและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 มกราคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม (213)
ร่วมแสดงความคิดเห็นในข่าว
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : *
อีเมล์ผู้แสดงความคิดเห็น : *
ความคิดเห็น : *
 
   
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com