สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 119
เข้าชมเดือนนี้ : 61375 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 703421 ท่าน
 
 
ลงทะเบียนสมาชิก
เลขบัตรประชาชน *เลข 13 หลัก
ชื่อ : *ไม่ต้องใส่ นาย/นางสาว
นามสกุล : *ต้องมี
ชื่อเล่น :
วันเกิด : / / *
เพศ : ชาย หญิง
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : *ที่อยู่ที่ติดต่อได้
ที่อยู่ปัจจุบัน :
เบอร์โทร : *
อีเมล์ : *
Website\Hi5\facebook :
ที่ทำงาน : *
ตำแหน่งปัจจับุน : *
 
ภาพประกอบ :
 
  ขนาด 80*90px
ชื่อเข้าใช้งาน : * ใช้ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น (a-Z และ 0-9)
รหัสผ่านเข้าใช้งาน : * ใช้ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น (a-Z และ 0-9)
ยืนยันรหัสผ่านเข้าใช้งาน : * ใช้ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น (a-Z และ 0-9)
 

* หมายเหตุ ต้องกรอกข้อมูล
ข้อมูลของท่านจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบก่อน จึงสามารถเข้าใช้งานได้
ทั้งนี้ ทางผู้ดูแลระบบจะส่งเมล์ไปยืนยันกับท่านอีกทีในภายหลัง
ข้อมูลใด ๆ ของท่านจะถูเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเว็บ โดยมีการเข้ารหัสเพื่อควมปลอดภัย หากตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นเท็จ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งาน

 
   
   
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com