สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 116
เข้าชมเดือนนี้ : 43253 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 522566 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
261  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
201  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
406  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
545  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
479  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
358  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
377  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
370  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
35  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
126  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
341  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
235  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
64  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
384  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
174  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
94  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2502  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
511  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
865  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
741  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
643  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2431  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2439  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
403  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
460  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1131  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
422  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
134  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
141  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
288  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
244  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
284  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1208  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
348  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2529  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
229  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
658  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
335  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
146  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
359  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
403  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
253  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
489  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2405  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
335  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
321  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
252  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
514  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
656  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
278  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
2160  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
455  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
640  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2659  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
298  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
2159  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
390  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
55  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
50  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
49  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
42  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
487  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
282  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
2100  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2560  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
327  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
630  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
2032  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
676  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2694  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2329  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com