สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 26
เข้าชมเดือนนี้ : 42825 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 485386 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
212  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
162  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
368  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
512  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
442  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
319  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
199  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
202  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
108  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
72  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
30  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
150  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2218  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
480  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
809  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
705  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
600  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2143  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2162  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
367  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
409  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
963  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
388  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
100  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
102  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
247  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
212  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
252  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1005  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
186  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2250  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
197  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
625  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
304  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
105  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
320  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
204  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
196  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
446  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2122  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
301  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
289  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
219  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
477  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
615  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
240  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
1875  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
421  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
595  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2352  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
266  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
1875  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
358  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
19  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
11  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
448  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
247  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
1822  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2286  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
295  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
595  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
1750  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
638  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2386  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2053  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com