สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 120
เข้าชมเดือนนี้ : 45820 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 534736 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
13 มิถุนายน 2562 04:11:14
13 มิถุนายน 2562 11:20:50
290  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
215  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
420  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
557  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
492  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
370  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
447  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
440  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
63  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
190  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
429  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
304  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
77  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
24  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
38  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
474  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
263  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
158  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2601  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
523  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
882  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
753  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
656  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2527  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2539  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
419  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
482  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1190  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
436  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
147  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
155  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
300  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
257  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
296  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1280  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
410  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2629  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
242  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
675  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
349  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
164  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
377  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
476  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
269  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
506  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2504  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
348  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
333  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
269  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
527  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
669  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
291  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
2257  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
470  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
656  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2766  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
310  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
2258  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
401  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
67  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
80  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
19  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
114  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
56  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
504  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
299  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
2197  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2654  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
341  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
643  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
2131  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
690  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2801  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2422  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com