สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 167
เข้าชมเดือนนี้ : 40694 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 461159 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
181  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
141  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
354  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
501  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
427  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
308  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
97  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
85  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
14  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
18  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
34  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2044  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
470  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
787  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
695  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
588  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
1977  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
1968  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
354  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
390  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
859  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
378  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
91  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
92  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
226  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
202  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
244  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
882  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
128  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2061  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
189  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
613  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
294  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
87  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
309  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
113  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
179  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
433  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
1932  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
293  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
280  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
209  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
466  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
601  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
228  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
1700  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
410  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
584  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2157  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
257  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
1695  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
350  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
436  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
236  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
1624  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2110  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
285  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
582  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
1548  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
631  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2193  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
1880  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com