สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 18
เข้าชมเดือนนี้ : 56034 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 655921 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
190  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
194  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
146  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
138  05 มกราคม 2563 08:14:40
85  13 กรกฏาคม 2563 08:40:37
48  11 กันยายน 2563 18:39:45
20  11 พฤศจิกายน 2563 06:38:30
535  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
374  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
513  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
619  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
606  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
519  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
264  13 สิงหาคม 2563 14:05:51 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
145  15 ตุลาคม 2563 11:01:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
357  19 มีนาคม 2563 18:39:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
561  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
136  24 พฤศจิกายน 2563 17:58:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
130  11 มกราคม 2564 20:08:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
81  10 ธันวาคม 2563 22:11:26 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
339  08 มิถุนายน 2563 17:52:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
381  03 มีนาคม 2563 21:26:10 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
307  08 กรกฏาคม 2563 08:57:16 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
378  15 เมษายน 2563 19:50:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
341  12 พฤษภาคม 2563 10:33:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
219  10 กันยายน 2563 16:07:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1211  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
438  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
461  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1291  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
991  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1151  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1416  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1127  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
180  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
197  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
967  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1461  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1264  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1125  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
3568  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
623  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
1042  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
853  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
732  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
3508  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
3504  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
481  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
620  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1718  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
487  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
260  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
219  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
443  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
299  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
419  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1821  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
1131  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
3621  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
384  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
762  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
439  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
328  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
477  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
1312  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
421  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
627  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
3468  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
397  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
379  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
342  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
636  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
834  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
424  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
3215  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
572  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
788  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
3698  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
438  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
3216  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
448  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
607  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
168  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
503  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1017  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
584  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1102  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
547  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
554  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
168  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
564  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
407  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
3163  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
3613  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
445  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
764  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
3107  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
849  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
3745  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
3268  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com