สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 31
เข้าชมเดือนนี้ : 45594 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 567994 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
48  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
50  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
11  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
341  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
262  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
447  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
581  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
522  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
402  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
32  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
664  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
654  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
287  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
450  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
702  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
518  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
102  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
41  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
272  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
743  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
539  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
421  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2869  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
545  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
917  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
782  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
690  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2789  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2810  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
446  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
519  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1346  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
461  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
179  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
191  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
329  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
275  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
324  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1460  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
611  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2907  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
276  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
704  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
369  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
198  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
408  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
699  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
309  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
545  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2786  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
370  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
357  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
294  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
563  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
709  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
327  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
2531  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
496  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
685  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
3055  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
340  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
2529  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
423  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
94  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
90  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
57  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
292  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
144  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
381  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
112  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
101  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
82  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
534  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
329  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
2469  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2920  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
368  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
673  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
2407  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
715  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
3081  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2672  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com