สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 32
เข้าชมเดือนนี้ : 59436 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699098 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
277  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
281  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
236  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
222  05 มกราคม 2563 08:14:40
178  13 กรกฏาคม 2563 08:40:37
135  11 กันยายน 2563 18:39:45
108  11 พฤศจิกายน 2563 06:38:30
614  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
423  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
566  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
641  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
660  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
637  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
541  13 สิงหาคม 2563 14:05:51 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
164  09 สิงหาคม 2564 19:54:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
436  15 ตุลาคม 2563 11:01:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
641  19 มีนาคม 2563 18:39:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
292  08 มีนาคม 2564 18:05:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
847  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
416  24 พฤศจิกายน 2563 17:58:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
396  11 มกราคม 2564 20:08:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
346  10 ธันวาคม 2563 22:11:26 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
618  08 มิถุนายน 2563 17:52:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
663  03 มีนาคม 2563 21:26:10 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
326  15 กุมภาพันธ์ 2564 14:08:25 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
595  08 กรกฏาคม 2563 08:57:16 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
120  12 กรกฏาคม 2564 13:02:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
657  15 เมษายน 2563 19:50:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
271  10 เมษายน 2564 12:49:28 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
610  12 พฤษภาคม 2563 10:33:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
243  09 พฤษภาคม 2564 12:58:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
494  10 กันยายน 2563 16:07:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
110  10 กันยายน 2564 19:17:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1570  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
731  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
731  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
168  13 มิถุนายน 2564 18:33:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1706  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1446  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1604  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1877  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1498  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
253  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
306  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1410  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1915  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1715  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1596  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
4008  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
682  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
1147  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
911  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
754  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
3940  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
3915  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
503  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
664  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1933  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
518  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
327  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
237  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
514  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
318  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
474  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
2048  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
1474  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
4036  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
446  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
826  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
497  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
443  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
546  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
1725  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
540  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
693  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
3945  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
419  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
397  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
390  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
702  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
897  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
475  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
3644  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
634  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
924  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
4120  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
543  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
3653  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
473  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
891  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
226  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
788  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1487  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
869  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1564  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
835  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
838  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
246  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
588  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
470  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
3592  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
4037  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
494  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
813  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
3538  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
915  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
4179  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
3654  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com