สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 45
เข้าชมเดือนนี้ : 50448 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 559170 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
36  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
37  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
324  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
248  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
436  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
574  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
513  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
389  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
599  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
589  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
213  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
373  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
620  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
455  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
91  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
33  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
198  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
662  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
455  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
344  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2790  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
536  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
903  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
773  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
681  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2711  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2731  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
439  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
506  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1299  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
451  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
166  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
180  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
318  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
268  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
311  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1406  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
547  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2822  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
264  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
694  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
361  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
186  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
399  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
633  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
297  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
532  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2698  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
363  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
349  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
286  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
554  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
699  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
313  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
2452  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
484  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
673  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2966  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
328  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
2447  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
415  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
55  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
81  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
24  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
212  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
98  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
305  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
69  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
62  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
70  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
524  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
320  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
2387  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2838  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
359  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
665  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
2324  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
705  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2995  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2599  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com