สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 135
เข้าชมเดือนนี้ : 55630 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 592712 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
75  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
80  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
32  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
20  05 มกราคม 2563 08:14:40
385  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
304  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
460  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
590  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
541  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
419  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
27  19 มีนาคม 2563 18:39:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
119  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
54  03 มีนาคม 2563 21:26:10 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
792  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
98  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
117  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
794  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
452  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
617  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
878  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
655  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
118  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
57  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
445  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
915  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
723  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
594  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
3056  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
558  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
940  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
793  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
699  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2965  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2988  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
453  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
540  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1442  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
464  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
195  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
197  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
343  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
281  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
334  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1558  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
736  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
3098  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
286  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
712  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
381  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
219  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
424  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
846  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
323  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
565  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2969  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
376  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
361  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
301  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
586  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
728  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
366  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
2715  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
514  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
703  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
3227  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
358  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
2709  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
427  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
197  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
103  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
161  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
469  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
250  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
556  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
214  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
206  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
95  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
540  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
348  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
2653  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
3094  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
393  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
682  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
2592  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
747  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
3256  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2831  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com