สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 24
เข้าชมเดือนนี้ : 52678 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 578969 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
62  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
65  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
23  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
05 มกราคม 2563 08:14:40
368  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
282  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
454  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
584  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
528  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
408  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
61  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
724  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
37  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
58  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
717  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
357  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
524  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
780  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
578  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
111  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
44  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
346  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
821  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
620  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
495  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2949  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
552  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
924  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
787  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
693  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2865  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2888  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
450  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
528  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1391  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
464  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
186  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
196  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
335  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
281  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
328  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1507  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
671  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2990  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
280  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
709  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
374  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
205  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
417  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
770  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
317  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
553  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2862  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
374  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
360  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
300  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
576  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
716  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
340  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
2615  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
503  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
692  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
3134  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
347  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
2610  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
426  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
135  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
95  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
102  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
375  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
187  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
458  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
154  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
145  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
87  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
539  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
339  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
2553  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2996  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
382  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
677  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
2489  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
720  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
3159  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2746  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com