สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 22
เข้าชมเดือนนี้ : 57046 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 641974 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
163  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
171  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
119  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
112  05 มกราคม 2563 08:14:40
55  13 กรกฏาคม 2563 08:40:37
21  11 กันยายน 2563 18:39:45
504  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
347  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
502  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
611  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
590  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
482  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
158  13 สิงหาคม 2563 14:05:51 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
72  15 ตุลาคม 2563 11:01:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
264  19 มีนาคม 2563 18:39:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
459  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
240  08 มิถุนายน 2563 17:52:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
291  03 มีนาคม 2563 21:26:10 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
211  08 กรกฏาคม 2563 08:57:16 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
285  15 เมษายน 2563 19:50:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
251  12 พฤษภาคม 2563 10:33:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
134  10 กันยายน 2563 16:07:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1097  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
338  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
356  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1140  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
825  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
990  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1260  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1000  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
163  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
144  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
817  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1307  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1110  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
966  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
3433  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
605  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
1000  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
832  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
728  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
3367  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
3366  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
476  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
604  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1645  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
479  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
243  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
212  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
422  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
296  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
401  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1753  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
1025  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
3482  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
339  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
744  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
422  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
294  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
460  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
1175  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
389  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
612  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
3314  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
391  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
376  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
321  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
623  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
809  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
410  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
3077  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
556  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
759  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
3564  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
415  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
3076  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
442  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
508  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
144  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
399  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
850  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
489  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
935  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
451  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
447  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
148  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
560  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
390  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
3022  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
3451  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
433  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
741  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
2971  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
822  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
3606  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
3144  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com