สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 88
เข้าชมเดือนนี้ : 40522 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 498160 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
232  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
173  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
380  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
520  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
453  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
330  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
258  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
249  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
27  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
175  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
118  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
39  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
223  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
57  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2293  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
487  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
824  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
714  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
615  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2227  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2238  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
377  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
429  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1009  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
396  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
108  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
112  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
264  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
220  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
259  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1059  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
219  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2324  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
204  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
633  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
311  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
117  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
330  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
257  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
206  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
459  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2196  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
310  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
297  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
227  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
487  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
629  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
249  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
1952  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
429  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
607  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2431  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
274  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
1954  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
365  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
30  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
21  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
459  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
257  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
1896  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2358  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
302  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
605  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
1827  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
646  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2468  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2128  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com