สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 65
เข้าชมเดือนนี้ : 39733 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 512225 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
249  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
186  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
394  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
533  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
467  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
344  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
321  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
309  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
79  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
262  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
176  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
52  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
307  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
100  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
50  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2399  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
500  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
846  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
728  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
630  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2333  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2343  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
391  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
445  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1071  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
409  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
122  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
129  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
277  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
233  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
272  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1133  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
265  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2434  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
217  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
646  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
324  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
131  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
346  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
316  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
221  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
478  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2307  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
323  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
310  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
241  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
503  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
642  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
265  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
2059  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
442  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
625  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2552  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
287  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
2061  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
378  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
44  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
28  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
31  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
473  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
270  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
2002  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2469  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
315  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
619  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
1934  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
660  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2587  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2236  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com