สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 26
เข้าชมเดือนนี้ : 59430 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699092 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
110  10 กันยายน 2564 19:17:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
164  09 สิงหาคม 2564 19:54:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
120  12 กรกฏาคม 2564 13:02:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
168  13 มิถุนายน 2564 18:33:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
243  09 พฤษภาคม 2564 12:58:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
271  10 เมษายน 2564 12:49:28 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
292  08 มีนาคม 2564 18:05:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
326  15 กุมภาพันธ์ 2564 14:08:25 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
396  11 มกราคม 2564 20:08:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
346  10 ธันวาคม 2563 22:11:26 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
416  24 พฤศจิกายน 2563 17:58:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
108  11 พฤศจิกายน 2563 06:38:30
436  15 ตุลาคม 2563 11:01:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
135  11 กันยายน 2563 18:39:45
494  10 กันยายน 2563 16:07:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
541  13 สิงหาคม 2563 14:05:51 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
178  13 กรกฏาคม 2563 08:40:37
595  08 กรกฏาคม 2563 08:57:16 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
618  08 มิถุนายน 2563 17:52:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
610  12 พฤษภาคม 2563 10:33:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
657  15 เมษายน 2563 19:50:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
641  19 มีนาคม 2563 18:39:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
663  03 มีนาคม 2563 21:26:10 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
731  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
222  05 มกราคม 2563 08:14:40
731  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
847  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
236  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
788  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
838  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
891  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
835  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
869  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
281  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
277  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
1410  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
306  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1446  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1564  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1487  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1596  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1604  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1715  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
246  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
226  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1498  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1877  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1915  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
253  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1725  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1474  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1706  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
540  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
443  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1570  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
327  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
237  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
614  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
423  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
514  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
446  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
470  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
3538  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
637  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
3592  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
3653  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
693  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
924  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
543  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
660  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
566  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
3644  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
474  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
546  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
497  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
911  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
3945  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
318  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1147  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
397  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
419  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
494  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
390  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
588  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
518  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
634  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
664  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
3915  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
4008  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
3940  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
3654  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
475  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
503  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
897  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
754  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
4120  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
4179  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
826  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
473  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
2048  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
813  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
702  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
641  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
4037  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
1933  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
915  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
4036  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
682  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
         
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
รถจักรยายนต์แชมป์ตายอันดับ 1
ประมาทขาดความรอบคอบ
มอบชีวิตไว้กับความตาย
ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน
ป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน
ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ
ป้ายจราจรบนพื้นทาง
ขับรถต้องรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ใ่ส่หมวกกันน็อก
ซิ่ง แซง ตาย
เมาอย่าขับ ง่วงหลับอย่าฝืนสดชื่นค่อยเดินทาง
คู่มือถนนแห่งความปลอดภัย
รอบรู้ คู่ถนน
คำขวัญ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com