สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 17
เข้าชมเดือนนี้ : 56033 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 655920 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
130  11 มกราคม 2564 20:08:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
81  10 ธันวาคม 2563 22:11:26 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
136  24 พฤศจิกายน 2563 17:58:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
20  11 พฤศจิกายน 2563 06:38:30
145  15 ตุลาคม 2563 11:01:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
48  11 กันยายน 2563 18:39:45
219  10 กันยายน 2563 16:07:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
264  13 สิงหาคม 2563 14:05:51 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
85  13 กรกฏาคม 2563 08:40:37
307  08 กรกฏาคม 2563 08:57:16 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
339  08 มิถุนายน 2563 17:52:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
341  12 พฤษภาคม 2563 10:33:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
378  15 เมษายน 2563 19:50:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
357  19 มีนาคม 2563 18:39:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
381  03 มีนาคม 2563 21:26:10 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
438  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
138  05 มกราคม 2563 08:14:40
461  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
561  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
146  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
503  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
554  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
607  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
547  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
584  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
194  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
190  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
967  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
197  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
991  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1102  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1017  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1125  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1151  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1264  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
168  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
168  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1127  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1416  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1461  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
180  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1312  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1131  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1291  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
421  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
328  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1211  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
260  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
219  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
535  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
374  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
443  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
384  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
407  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
3107  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
519  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
3163  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
3216  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
627  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
788  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
438  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
606  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
513  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
3215  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
419  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
477  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
439  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
853  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
3468  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
299  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1042  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
379  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
397  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
445  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
342  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
564  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
487  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
572  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
620  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
3504  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
3568  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
3508  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
3268  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
424  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
481  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
834  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
732  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
3698  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
3745  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
762  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
448  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
1821  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
764  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
636  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
619  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
3613  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
1718  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
849  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
3621  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
623  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
         
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
รถจักรยายนต์แชมป์ตายอันดับ 1
ประมาทขาดความรอบคอบ
มอบชีวิตไว้กับความตาย
ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน
ป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน
ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ
ป้ายจราจรบนพื้นทาง
ขับรถต้องรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ใ่ส่หมวกกันน็อก
ซิ่ง แซง ตาย
เมาอย่าขับ ง่วงหลับอย่าฝืนสดชื่นค่อยเดินทาง
คู่มือถนนแห่งความปลอดภัย
รอบรู้ คู่ถนน
คำขวัญ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com