สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานทะเบียนและภาษีรถ
กลุ่มงานตรวจสภาพรถ
กลุ่มงานใบอนุญาตขับรถ
จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 45
เข้าชมเดือนนี้ : 59449 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699111 ท่าน
แนะนำสมาชิก
(อูม) รุ่น 2147483647
อิงอร เทียบเพีย
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม | สมาชิก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการ
ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5413
Fax 0-4229-5414
ทะเบียนและภาษีรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7904
ทะเบียนและภาษีรถขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7905
ตรวจสภาพรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5410
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5412
งานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5409
Fax 0-4229-5409

กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดระเบียบรถโดยสาร       ควบคุม  ตรวจตรา   ปราบปราม เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประจำรถปฎิบัติตามเงื่อนไขใน   ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  และระเบียบของสถานีขนส่ง  เพื่ออำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง
แผนที่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com