สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานทะเบียนและภาษีรถ
กลุ่มงานตรวจสภาพรถ
กลุ่มงานใบอนุญาตขับรถ
จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 51
เข้าชมเดือนนี้ : 59455 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699117 ท่าน
แนะนำสมาชิก
(นิก) รุ่น 2147483647
เพียงเพ็ญ โพธิ์ศรีดา
ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี
อุดรธานี
ข้อมูลเพิ่มเติม | สมาชิก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการ
ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5413
Fax 0-4229-5414
ทะเบียนและภาษีรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7904
ทะเบียนและภาษีรถขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7905
ตรวจสภาพรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5410
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5412
งานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5409
Fax 0-4229-5409

กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาย่่อยโรงพยาบาลเอกอุดร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้
  • สาขาย่อยโรงพยาบาลเอกอุดร   เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถ ในวันทำการปกติ  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. -  18.00  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
  • เพิ่มช่องทางให้บริการ  เนื่องจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง  ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการไม่สะดวก  และสิ้นเปลืองในการเดินทางจึงได้เปิดจุดให้บริการเพิ่มขึ้นในตัวเมือง 
    1. การให้บริการด้วยระบบ  One Stop  Service  ในบางกระบวนงานทำให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว 

 

  • เพิ่มช่องทางให้บริการ  ได้เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นเฉพาะการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ เฉพาะกรณีที่ไม่ต้องมีการอบรม  และทดสอบ  ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  สาขาย่อยโรงพยาบาลเอกอุดร โดยเปิดให้บริการในวันทำการปกติ  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-18.00 น.
  • การให้บริการด้วยระบบ  One Stop  Service  ในบางกระบวนงานทำให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว 
แผนที่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com